Mỹ CEO

Trần Anh Mỹ

Tổng giám đốc

Chị Mỹ tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với bằng cử nhân kinh kế năm 2005. Chị có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho nhiều tổ chức giáo dục tại Việt Nam như Đại học Anh Quốc, …

Other Members